Mục I - Phần A - Trang 156 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 156 VBT vật lí 9 Mục I - Tác dụng nhiệt của ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 56

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Lời giải chi tiết

I - TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG

1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 

C1:

Ví dụ về một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào mọi vật sẽ làm cho các vật đó nóng lên: Phơi các vật ngoài nắng thì các vật đó sẽ nóng lên; khi chạy điện ở bệnh viện, ta chiếu ánh sáng vào cơ thể, chỗ bị chiếu sáng sẽ nóng lên.

C2:

Một số ví dụ về ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng: phơi khô các vật ngoài nắng, làm muối, ngồi sưởi nắng trong mùa đông... 

Tác dụng nhiệt của ánh sáng: Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành nhiệt năng.

2 - Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen 

a) + Mô tả thiết bị thí nghiệm:

Tấm kim loại có một mặt sơn trắng một mặt sơn đen, có một chỗ để đặt bầu của nhiệt kế vào đó.

Lần lượt chiếu sáng mặt trắng, rồi mặt đen của tấm kim loại bằng một bóng đèn điện, đặt cách mặt tấm kim loại 5 - 10cm. Theo dõi độ tăng nhiệt độ và ghi vào bảng 1.

+ Kết quả thí nghiệm

hình 1 - bài 56 trang 156 VBT vật lí 9

b) Kết luận

Màu đen tăng nhiệt nhanh hơn màu trắng

C3*:

+ Độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại có mặt sơn màu trắng thấp hơn độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại có mặt sơn màu đen.

+ Vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close