Câu 56.1, 56.2, 56.3, 56.4 phần bài tập trong SBT – Trang 158 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 56.1, 56.2, 56.3, 56.4 phần bài tập trong SBT – Trang 158 VBT Vật lí 9. Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng ? ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - BÀI TẬP TRONG SBT

56.1.

Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng ?

A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.

B. Kê bàn học sinh cạnh cửa sổ cho sáng.

C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động.

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa về tác dụng nhiệt của ánh sáng

Lời giải chi tiết:

Ta có, tác dụng nhiệt của ánh sáng: Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên.

=> Trong các công việc trên, việc sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng là phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to vì khi đó ánh sáng mặt trời làm thóc nóng lên => khô (ráo) thóc

Chọn C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

56.2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

a. Ánh sáng chiếu vào màng lưới của mắt sẽ gây ra cảm giác sáng.
 
b. Ánh sáng mặt trời làm cho nước ở biển, hồ, ao, sông ngòi…bay hơi lên cao tạo thành mây.
 
c. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bộ pin lắp trên các vệ tinh vừa làm cho pin phát điện, vừa làm nóng bộ pin.
 
d. Ánh sáng mặt trời chiếu vào lá cây đồng thời gây ra quá trình quang hợp và quá trình quang hợp và quá trình bay hơi nước. 
1. Ở đây ta thấy đồng thời xảy ra tác dụng sinh học và tác dụng nhiệt của ánh sáng.
 
2. Ở đây không thể tách riêng tác dụng quang điện với tác dụng nhiệt của ánh sáng được.
 
3. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.
 
4. Điều này chi thấy vai trò quan trọng của tác dụng nhiệt của ánh sáng.

Phương pháp giải:

Vận dụng các tính chất của ánh sáng

Lời giải chi tiết:

a - 3; b - 4; c - 2; d - 1

56.3.

Hãy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu chở dầu phải sơn các màu sáng như như bạc, màu trắng, màu vàng,…

Phương pháp giải:

Vận dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng

Lời giải chi tiết:

Các bình chứa xăng, dầu, các toa tàu chở dầu,... phải sơn các màu sáng như màu nhũ bạc, màu trắng, màu vàng,... để cho nó ít hấp thụ năng lượng của ánh sáng mặt trời và để giảm sự nóng lên của chúng khi bị phơi ngoài nắng.

56.4.

Ta đã sử dụng những tác dụng nào của ánh sáng trong những công việc sau đây?

a. Phơi lạc ra nắng cho đỡ mốc.

b. Mở tivi hoạt động bằng cái điều khiển từ xa. Biết rằng khi bấm cái điều khiển thì nó phát ra ánh sáng hồng ngoại mà mắt ta không nhìn thấy được. Ánh sáng này tác dụng vào bộ phận thu của tivi làm cho tivi hoạt động.

c. Ở một bệnh viện, người ta dùng tia tử ngoại để diệt trùng ở các hành lang. Tia tử ngoại là một loại ánh sáng không gây ra cảm giác sáng.

Phương pháp giải:

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đã sử dụng chủ yếu là tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời khi phơi lạc ra nắng cho đỡ mốc.

b) Ta đã sử dụng tác dụng quang điện của tia hồng ngoại khi mở cho ti vi hoạt động bằng cái điều khiển từ xa.

c) Ta đã sử dụng sinh học của ánh sáng khi dùng tia tử ngoại đế tiệt trùng trong các bệnh viện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close