Mục III - Phần A - Trang 130,131 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 130,131 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 47

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục III - Vận dụng

Lời giải chi tiết

III - VẬN DỤNG

C5:

 Tự tìm hiểu một máy ảnh (thực hiện ở nhà).

C6:

AB = 1,6m; AO = 3m; OA' = 6cm.

A'B' = ?

Ta có: 

\(\Delta OA'B' \sim \Delta OAB \Rightarrow \displaystyle{{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over {OA}}\)

\(\Rightarrow A'B' = \displaystyle{{AB.OA'} \over {OA}}= \displaystyle{{160.6} \over {300}} = 3,2cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close