Mục I,II - Phần A - Trang 129,130 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 129,130 VBT vật lí 9 Mục I - Cấu tạo của máy ảnh, mục II - Ảnh của một vật trên phim (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 47

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

Hai bộ phận chính của máy ảnh là: vật kính và buồng tối

Ngoài ra còn phải có chỗ đặt màn hứng ảnh

II - ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM

1. Trả lời các câu hỏi

C1.

Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là:

Lời giải chi tiết:

- Ảnh của vật trên tấm kính là ảnh thật.

- Ngược chiều với vật.

- Nhỏ hơn vật.

C2.

Hiện tượng sau đây chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ là: ..........

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng sau đây chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ là: Hiện tượng thu được ảnh trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

2. Vẽ ảnh của một vật được đặt trước máy ảnh

C3.

Vẽ ảnh của vật AB:

Lời giải chi tiết:

– Từ B kẻ tia tới qua quang tâm O thì tia ló truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B' của B.

– Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB’. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F'.
– Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính.

C4.

Nhận xét về ảnh của vật rút ra từ hình vẽ:

Lời giải chi tiết:

- ảnh thật nhỏ hơn vật

- Gọi A’ là ảnh của A; B’ là ảnh của B. Hãy so sánh hai tỉ số A'B'/AB và (A'O/AO).OA’ cỡ 5cm; OA cỡ vài mét. Vậy:

- Ảnh A’B’ nhỏ hơn vật AB rất nhiều.

3. Kết luận

Ảnh trên phim là:.......... 

Lời giải chi tiết:

Ảnh trên phim là:

- ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close