Mục I,II - Phần A - Trang 100,101 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 100,101 VBT vật lí 9 Mục I - Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện, mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 36

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. Tính điện năng hao phí trên đường dây truyền tải điện

Lập công thức xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải theo P , U, R:

\(P_{hp} = (P^2.R)/U^2\)

Trong đó:

      R là điện trở dây dẫn (Ω)

      P là công suất điện (W)

      U hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây (V)

      \(P_{hp}\) là công suất hao phí (W).

2. Cách làm giảm hao phí

C1.

Các cách làm giảm hao phí trên đường dây tải điện:

Lời giải chi tiết:

Các cách làm giảm hao phí trên đường dây tải điện: Giảm điện trở R của đường dây tải hoặc tăng điện áp U giữa hai đầu đường dây truyền tải.

C2.

Làm giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì ...............

Lời giải chi tiết:

Làm giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có bất lợi là tổn phí để tăng tiết diện S của dây còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí vì: Qua công thức R = ρ(l/S), ta thấy muốn giảm điện trở thì phải tăng S, tức là dùng dây dẫn có tiết diện lớn. Khi đó thì dây có khối lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn.

C3.

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì..............

Kết luận:.................

Lời giải chi tiết:

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều. Muốn vậy phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế.

Kết luận:Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

C4.

Từ công thức \(P_{hp} = (P^2.R)/U^2\) ta thấy............

Lời giải chi tiết:

Từ công thức \(P_{hp} = (P^2.R)/U^2\) ta thấy khi hiệu điện thế U tăng 5 lần thì công suất hao phí giảm \(5^2 = 25\) lần.

C5.

Tại sao phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém, vừa nguy hiểm?

Lời giải chi tiết:

Ta phải xây dựng đường dây cao thế tuy tốn kém, nguy hiểm nhưng tiết kiệm được rất nhiều điện năng hao phí trên đường dây truyền tải, bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close