Giải phần I. Mục đích viết - KNTT

Bạn sẽ hướng tới mục đích nào khi viết về tác phẩm bạn đã đọc?

Quảng cáo

Đề bài

Bạn sẽ hướng tới mục đích nào khi viết về tác phẩm bạn đã đọc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 1 tập truyện,tập thơ hay cuốn tiểu thuyết em tâm đắc nhất để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Khi viết về các tác phẩm thì mục đích đầu tiên là để bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, rung động và trải nghiệm của chúng ta về một số phương diện, giá trị nổi bật của tác phẩm văn học mà tác giả muốn gửi gắm


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close