Phần câu hỏi bài 3 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 13 VBT toán 9 tập 1. Giá trị của căn (6,4) .căn (2,5) bằng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Giá trị của \(\sqrt {6,4} .\sqrt {2,5} \) bằng

(A) 0,40                                   (B) 4,0

(C) 40                                      (D) 400

Phương pháp giải:

Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn rồi khai phương kết quả đó.

\(\sqrt {ab}  = \sqrt a .\sqrt b \) \(\left( {a;b \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {6,4} .\sqrt {2,5} \)\( = \sqrt {6,4.2,5}  = \sqrt {16}  = 4\)

Đáp án cần chọn là B. 

Câu 6

Giá trị của \(\sqrt {25.36.49.100} \) bằng

(A) 21000                                (B) 2100

(C) 210                                    (D) 21

Phương pháp giải:

Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả với nhau.

\(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) \(\left( {A \ge 0;B \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {25.36.49.100} \)\( = \sqrt {25} .\sqrt {36} .\sqrt {49} .\sqrt {100} \) \( = 5.6.7.10 = 2100\)

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close