C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu. . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần C

Trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu từ mẫu có sẵn theo hướng dẫn:

- Nháy vào  chọn New. Hộp thoại New Presentation xuất hiện.

- Chọn Installed Templates, tức kiểu bài trình chiếu đã đặt kiểu trang mẫu từ trước

-  Chọn một mẫu bài trình chiếu có sẵn trong danh sách rồi nháy Creater.

Ghi nhớ

- Đặt thông số về hình thức, phông chữ, . . . cho các trang trình chiếu sẽ giúp em có bày trình chiếu thể hiện thống nhất, có phong cách.

- Một số trang trong bài trình chiếu có thể có thông số đặc biệt, được xác định riêng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close