C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em tìm kiếm các thư cần xem lại . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần C

Em tìm kiếm các thư cần xem lại nội dung trong hộp thư của mình theo hướng dẫn sau:

Ghi nhớ

- Sử dụng nút  để đính kèm một hoặc nhiều tập tin.

- Các thư soạn thảo nhưng chưa gửi đi được lưu trong mục thư nháp

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close