C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện Sử dụng câu lệnh lặp . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Sử dụng câu lệnh lặp viết thủ tục Hinhchunhat để vẽ hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

to Hinhchunhat

REPEAT 2 [FD 50 RT 90 FD 100 RT 90]

end

Câu 2

Gõ lệnh Hinhchunhat để thực hiện thủ tục Hinhchunhat vừa viết trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Thực hiện theo yêu cầu.

Ghi nhớ

1. Để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, ta dùng câu lệnh Edit'<tên thủ tục>.

2. Một thủ tục gồm có ba phần:

to <Tên thủ tục> Đầu thủ tục
<Các câu lệnh trong thân thủ tục> Thân thủ tục
end Kết thúc thủ tục

3. Thực hiện một thủ tục bằng cách gõ tên thủ thục trong ngăn gõ lệnh.

4. <Tên thủ tục>:

- Do em tự đặt, viết liền, không có dấu, có ít nhất một chữ cái.

- Em nên đặt tên thủ tục sao cho gợi mở và dễ nhớ.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close