B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Các thao tác với thư mục

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Mở thư mục LOP4B đã tạo ở hoạt động 1, mục A . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mở thư mục LOP4B đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau:

-Trong thư mục LOP4B, tạo thư mục TO4;

- Copy thư mục An, Binh, Khiem từ thư mục TO1 vào thư mục TO4.

- Đổi tên các thư mục An, Binh, Khiem thành các thư mục Tuan, Lan, Ngọc.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Trong thư mục LOP4B, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO4 rồi nhấn Enter.

Bước 2. Trong thư mục TO1, em nháy chọn chuột phải vào các thư mục An, Binh, Khiem và chọn Copy.

Bước 3. Trong thư mục TO4, em nháy chọn chuột phải và chọn Paste.

Bước 4. Em nháy chọn chuột phải tại thư mục An, chọn Rename, gõ tên thư mục vào ô An thành Tuan rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn chuột phải tại thư mục Binh, chọn Rename, gõ tên thư mục vào ô Binh thành Lan rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn chuột phải tại thư mục Khiem, chọn Rename, gõ tên thư mục vào ô Khiem thành Ngoc rồi nhấn Enter.

Câu 2

Trong thư mục LOP4B, tạo thư mục Son Ca. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (. . .) để thực hiện được thao tác sao chép thư mục Son Ca từ thư mục LOP4B sang thư mục LOP4A.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close