A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Các thao tác với thư mục

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục a)Mở thư mục KHOILOP4 . . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục

a) Mở thư mục KHOILOP4 đã tạo ở hoạt động 3, mục A của Bài 1, tạo các thư mục theo mô tả:

- Thư mục con LOP4B là thư mục con của thư mục KHOILOP4.

-  Thư mục TO1, TO2, TO3 là thư mục con của thư mục LOP4B.

-  Thư mục An, Binh, Khiem là thư mục con của thư mục TO1.

b) Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng.

- Thư mục LOP4B có các thư mục con: . . ., . . ., . . .

-  Thư mục TO1 có các thư mục con: . . ., . . ., . . .

c) Đánh dấu x vào ô trống ở sau câu đúng.

Để mở thư mục LOP4B, em phải thực hiện thao tac nào sau đây?

Lời giải chi tiết:

a)

-  Trong thư mục KHOILOP4, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là LOP4B rồi nhấn Enter.

-   Bước 1. Trong thư mục LOP4B, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO1 rồi nhấn Enter.

Bước 2. Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO2 rồi nhấn Enter.

Bước 3. Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO3 rồi nhấn Enter.

- Trong thư mục TO1, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là An rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Binh rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Khiem rồi nhấn Enter.

b)

- Thư mục LOP4B có các thư mục con: TO1, TO2, TO3.

- Thư mục TO1 có các thư mục con: An, Binh, Khiem.

c)

Câu 2

Sao chép (Copy) thư mục.

a)Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sao chép thư mục theo hướng dẫn:

Bước 1. Nháy nút phải chuột vào thư mục Khiem trong thư mục TO1 đã tạo ở hoạt động 1, chọn Copy.

Bước 2. Mở thư mục TO2, nháy nút phải chuột, chọn Paste.

b)Điền từ vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng

- Trong thư mục TO2 có . . .

Lời giải chi tiết:

b)

- Trong thư mục TO2 có thư mục Khiem

Câu 3

Đổi tên (Rename) thư mục

- Trao đổi với bạn, thực hiện đổi tên thư mục theo hướng dẫn:

Bước 1. Nháy nút phải chuột tại thư mục TO3, chọn Renam.

Bước 2. Gõ tên thư mục vào ô (TO3) thành (to3) rồi nhân phím Enter.

Điền từ vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng.

- Thư mục . . . đã được đổi tên thành thư mục . . .

Lời giải chi tiết:

- Thư mục TO3 đã được đổi tên thành thư mục to3.

Câu 4

Nhắc lại thao tác xóa thư mục

Em thực hiện thao tác xóa thư mục to3 đã đổi tên ở hoạt động 3 rồi điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (. . .).

Để xóa thư mục to3, em nháy nút . . . chuột vào thư mục to3, chọn . . . rồi nhấn phím . . . để xóa

Lời giải chi tiết:

Để xóa thư mục to3, em nháy nút phải chuột vào thư mục to3, chọn Delete rồi nhấn phím Yes.

- Điền từ còn thiếu chỗ chấm (. . .):

Để xóa thư mục to3, em nháy nút phải chuột vào thư mục to3, chọn Delete rồi nhấn phím Yes để xóa.

Phải đóng thư mục trước khi đổi tên hoặc xóa thư mục

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close