A. Hoạt động thực hành - Bài 2: Luyện tập

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn a) Khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải. . .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn

a)     Khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải hiển thị giống như hình dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

- Trong ổ đĩa (D:) có những gì?

………………………………………

b) Thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải lần lượt theo các dạng sau:

- Các biểu tượng cỡ nhỏ

- Các biểu tượng cỡ lớn

- Các biểu tượng cỡ rất lớn

- Các biểu tượng cỡ trung bình

- Các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết

-  Các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách

Lời giải chi tiết:

a)      

-  Trong ổ (D:) có các thư mục LOP4A,  LOP4B và LOP5A.

b)

Em thực hiện theo các bước sau để thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải:

Câu 2

Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục.

a)     Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Điều khiển để ngăn trái hiển thị như hình dưới. Nháy vào thư mục KHIEM rồi chọn Copy (Sao chép).

Bước 2. Trong ngăn trái nháy vào thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A rồi chọn Paste (Dán).

b)     Thực hiện sao chép các thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thưu mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A tương tự như hướng dẫn ở trên.

Lời giải chi tiết:

b)

Em mở thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A, nháy vào thư mục AN rồi chọn Copy (Sao chép). Trong ngăn trái nháy vào thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A rồi chọn Paste (Dán).

Thực hiện tương tự với thư mục BINH.

Loigiaihay.com

  • B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Luyện tập

    Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới đây. Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx . . .

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close