B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài Bài 10B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 106 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cùng người thân tìm hiểu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ về chủ đề Trung thực.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Cây ngay không sợ chết đứng.

- Thẳng như ruột ngựa.

- Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

-    Người gian thì sợ người ngay

Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.

-    Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Câu 2

Chơi trò chơi: Tìm 10 từ có tiếng tự.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Tự lập

- Tự trọng

- Tự quyết

- Tự mãn

- Tự ái

- Tự ti

- Tự túc

- Tự tin

- Tự cao

- Tự kỉ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close