A. Hoạt động thực hành - Bài 10B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 10B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 104, 105 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 4 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trò chơi: Giải ô chữ.

Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to.

Biết rằng hàng ngang là từ còn thiếu trong các câu sau:

1/ Anh em như thể tay ...

2/ Ở ... gặp lành

3/ Chị ngã em ...

4/ Một con ... đau cả tàu bỏ cỏ

5/ Lá lành đùm lá ...

6/ Nhiễu ... phủ lấy giá gương

Viết từ xuất hiện ở hàng dọc (được in màu đậm): ...

Lời giải chi tiết:

Từ xuất hiện ở hàng dọc: Nhân ái

Câu 2

Viết những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể từ bài 4A đến bài 6C vào bảng theo mẫu sau:

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đọc đoạn văn sau:

     Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo Nguyễn Thế Hợi

Câu 4

a) Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau:

- Tiếng chỉ có vần và thanh.

- Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh.

    b) Viết kết quả tìm được vào vở.

    c) Trao đổi kết quả với bạn.

Lời giải chi tiết:

- Tiếng chỉ có vần và thanh: tiếng ao gồm vần ao và thanh ngang

- Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh: gồm những tiếng còn lại trong đoạn văn (dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây giờ, là, lũy, tre, xanh, rì, rào,…)

Câu 5

Xếp các từ sau vào ba nhóm: từ đơn, từ láy, từ ghép.

tre, rì rào, khoai nước, rung rinh, tuyệt đẹp, đất nước, thung thăng, ngược xuôi, bay

- Viết kết quả tìm được vào phiếu học tập

- Dán kết quả trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

- Từ đơn: tre, bay.

- Từ ghép: khoai nước, tuyệt đẹp, đất nước, ngược xuôi

- Từ láy: rì rào, rung rinh, thung thăng. 

Câu 6

Thi tìm nhanh 3 danh từ, 3 động từ trong đoạn văn ở hoạt động 3.

- Viết 3 danh từ, 3 động từ tìm được vào bảng nhóm.

- Trình bày kết quả trước lớp. Nhóm nào tìm được trước sẽ thắng cuộc.

Lời giải chi tiết:

- 3 danh từ là: chuồn chuồn, lũy tre, đất nước, cánh đồng, đàn trâu....

- 3 động từ là: rì rào, rung rinh, gặm cỏ, bay

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close