Bài 5. Thị trường lao động và việc làm - SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Kết nối tri thức

Thông tin trên phản ánh vấn đề gì? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các hoạt động đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở đầu

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 29 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi:Thông tin trên phản ánh vấn đề gì? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các hoạt động đó.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin và cho biết vấn đề phản ánh của thông tin đó.

- Chia sẻ hiểu biết của em về các hoạt động đó.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin trên phản ánh về vấn đề hoạt động tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, giúp tư vấn cho học sinh cách xét tuyển vào trường và lựa chọn ngành học phù hợp để có công việc tốt trong tương lai. Bên cạnh đó, học sinh còn được hướng nghiệp khi tìm hiểu những nghề học sau khi tốt nghiệp dễ tìm được việc làm, phù hợp với sở thích và nguyện vọng của từng học sinh.

- Hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp tại các trường THPT là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu thông tin tuyển sinh, đồng thời cung cấp cho các em học sinh các vấn đề như: Tầm quan trọng của việc chọn ngành nghề; Những nguyên nhân chọn ngành nghề sai; Hậu quả việc chọn sai ngành nghề; Chọn đúng ngành nghề cần các yếu tố nào; Cân nhắc mặt trái của ngành nghề khi chọn nghề; Thông tin những ngành học thu hút nguồn nhân lực trong tương lai; Tìm hiểu các quy chế tuyển sinh mới nhất của Bộ GD&ĐT… Theo các chuyên gia, chọn nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Vì thế, lựa chọn sai ngành nghề có thể dẫn đến những hệ lụy cho người học. Do đó, các trường THPT và cơ sở giáo dục đại học cần đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, nhất là các em lớp 12.

? mục 1 a

Trả lời câu hỏi mục 1a trang 30 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi:


1/ Ở thông tin 1, hoạt động của bác A nhằm mục đích gì? Theo em, lao động là gì?

2/ Lao động có vai trò như thế nào trong hoạt động kinh tế?

3/ Trong thông báo tuyển dụng, các công ty đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

1/ Đọc thông tin và chỉ ra được mục đích hoạt động của bác A. Nêu được khái niệm lao động.

2/ Phân tích được vai trò của lao động trong hoạt động kinh tế.

3/ Chỉ ra được mục đích của việc trong thông báo tuyển dụng, các công ty đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.

Lời giải chi tiết:

1/ - Ở thông tin 1, hoạt động của bác A nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm tranh thêu độc đáo phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước; đồng thời cũng đem lại nguồn thu nhập để bác A trang trải cuộc sống.

- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội.

2/ Vai trò của lao động trong hoạt động kinh tế:

Trong hoạt động sản xuất, lao động được coi là yếu tố đầu vào, ảnh hưởng tới chi phí tương tự như việc sử dụng các yếu tố sản xuất khác. Lực lượng lao động là một bộ phận của dân số, là người được hưởng thụ lợi ích của quá trình phát triển.

3/ Trong thông báo tuyển dụng, các công ty đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động nhằm mục đích thu hút nhân sự, tuyển dụng được những lao động có chất lượng tốt, có chuyên môn vững, có tay nghề cao, phù hợp với yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

? mục 1 b

Trả lời câu hỏi mục 1b trang 31 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi:


1/ Qua thông tin 1, em hãy nhận xét tình hình cung - cầu lao động trên thị trường ở Việt Nam năm 2021.

2/ Từ thông tin 2, em hãy xác định các chủ thể tham gia hoạt động tuyển dụng. Các yếu tố cần có trong hoạt động tuyển dụng là gì?

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin và nhận xét được về tình hình cung - cầu lao động trên thị trường ở Việt Nam năm 2021.

- Xác định được các chủ thể tham gia hoạt động tuyển dụng. Nêu các yếu tố cần có trong hoạt động tuyển dụng.

Lời giải chi tiết:

1/ Qua thông tin 1, em nhận thấy rằng tình hình cung - cầu lao động trên thị trường ở Việt Nam năm 2021 có sự chênh lệch theo hướng nguồn cung lao động lớn hơn so với nhu cầu tuyển dụng việc làm. Chính sự chênh lệch giữa cung - cầu lao động này đã dẫn tới việc 3,2% lực lượng lao động trong độ tuổi bị thất nghiệp và 3,1% người lao động trong độ tuổi thiếu việc làm.

2/ - Những chủ thể tham gia vào hoạt động tuyển dụng là:

+ Người lao động làm thuê.

+ Người sử dụng sức lao động.

- Các yếu tố cần có trong hoạt động tuyển dụng là:

+ Nguồn cung (bao gồm cả: nguồn cung lao động và nguồn cung việc làm).

+ Nguồn cầu (bao gồm cả: nhu cầu làm việc và nhu cầu tuyển dụng)

+ Giá cả sức lao động (tiền công, tiền lương, chế độ đãi ngộ,…).

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 32 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau để trả lời câu hỏi:


1/ Công việc của anh M và mẹ anh có ý nghĩa thế nào đối với gia đình? Em hiểu thế nào là việc làm?

2/ Các chủ thể tham gia các hội chợ, các phiên giao dịch việc làm nhằm mục đích gì?

3/ Các phiên giao dịch việc làm có tác dụng như thế nào?

Phương pháp giải:

1/ Đọc trường hợp để nêu được ý nghĩa về công việc của anh M và mẹ anh đối với gia đình. Nêu hiểu biết của em về việc làm.

2/ Phân tích được mục đích các chủ thể tham gia các hội chợ, các phiên giao dịch việc làm.

3/ Nêu được tác dụng của các phiên giao dịch việc làm.

Lời giải chi tiết:

1/ - Công việc của anh M và mẹ anh có ý nghĩa giúp anh và mẹ có thu nhập để duy trì, cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Ngoài ra, nó còn góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, giúp duy trì và phát triển đất nước.

- Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, giúp duy trì và cải thiện cuộc sống. Mỗi người có thể làm nhiều việc khác nhau: có việc làm chính thức hay việc làm không chính thức.

2/ - Doanh nghiệp tham gia vào các hội chợ, các phiên giao dịch việc làm nhằm mục đích giới thiệu tới người lao động những thông tin về doanh nghiệp mình; cung cấp thông tin về nhu cầu, mức lương tuyển dụng, từ đó mong muốn tuyển được những lao động có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Người lao động tham gia vào các hội chợ, các phiên giao dịch việc làm nhằm mục đích tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp và tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân.

3/ Các phiên giao dịch việc làm có tác dụng: kết nối cung - cầu lao động trên thị trường. Cụ thể là cung cấp thông tin về doanh nghiệp, nhu cầu, mức lương tuyển dụng. Và giúp người lao động có thông tin, tiếp cận được đến các cơ sở có nhu cầu tuyển dụng để tìm kiếm được việc làm.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi:

(1) Qua thông tin 1, em thấy sự lệch pha về cung - cầu lao động tại tỉnh C thể hiện như thế nào? Điều này có tác động gì đến nền kinh tế?

(2) Thông tin 2 cho thấy thị trường việc làm có vai trò kết nối cung - cầu, giúp thị trường lao động nước ta phát triển như thế nào?

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin 1 và chỉ ra được sự lệch pha về cung - cầu lao động tại tỉnh C. Và nêu lên được tác động của điều đó đến nền kinh tế.

- Đọc thông tin 2 và chứng minh được thị trường việc làm có vai trò kết nối cung - cầu, giúp thị trường lao động nước ta phát triển.

Lời giải chi tiết:

1/ Qua thông tin 1, sự lệch pha về cung - cầu lao động tại tỉnh C được thể hiện ở việc các ngành kĩ sư, sửa chữa, máy tính, du lịch, công nghệ, kĩ thuật… có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng đang thiếu hụt nguồn cung lao động. Còn các ngành hành chính, ngân hàng… có nhu cầu tuyển dụng ít, nhưng lại dư thừa nguồn cung lao động. Sự lệch pha giữa cung và cầu về lao động này đã làm giảm đi sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khiến cho họ chuyển hướng đầu tư sang các tỉnh khác.

2/ Từ thông tin 2 cho thấy, thị trường việc làm có vai trò kết nối cung - cầu khi đã tổ chức được gần 6.000 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu và cung ứng gần 5 triệu lượt người, 68,5% trong số đó có kết nối việc làm thành công. Từ đó, góp phần giải quyết trên 8 triệu việc làm trên phạm vi cả nước và giúp thị trường lao động Việt Nam có sự chuyển biến tích cực.

? mục 4

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 34 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi:

1/ Qua thông tin 1, em có nhận xét gì về xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động ở Việt Nam?

2/ Những yêu cầu đối với việc phát triển nguồn nhân lực để thực hiện định hướng phát triển đất nước trong Văn kiện đại hội Đảng XIII cho thấy xu hướng tuyển dụng lao động trên thị trường sẽ như thế nào?

3/ Em cần có trách nhiệm gì để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp?

Phương pháp giải:

1. Đọc thông tin 1 và nêu nhận xét về xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động ở Việt Nam.

2/ Phân tích được xu hướng tuyển dụng lao động trên thị trường từ những yêu cầu đối với việc phát triển nguồn nhân lực để thực hiện định hướng phát triển đất nước trong Văn kiện đại hội Đảng XIII.

3/ Liên hệ bản thân để nêu nêu lên trách nhiệm khi tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.

Lời giải chi tiết:

1/ Trong thông tin 1, thị trường lao động ở Việt Nam đang nổi lên một số xu hướng tuyển dụng đó là gia tăng tuyển dụng lao động ở các nhóm ngành, nghề về công nghệ cao, dịch vụ hoặc các ngành, nghề dựa trên nền tảng công nghệ. Giảm tuyển dụng lao động ở các nhóm ngành nghề về: nông nghiệp, kĩ thuật công nghiệp giản đơn. 

2/ Những yêu cầu đối với việc phát triển nguồn nhân lực để thực hiện định hướng phát triển đất nước trong Văn kiện đại hội Đảng XIII cho thấy xu hướng tuyển dụng trên thị trường lao động sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, kỉ luật,  kỉ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kĩ năng sống, kĩ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế.

3/ Bạn sẽ chọn nghề gì trong tương lai? Chắc hẳn chúng ta đã gặp câu hỏi nay không dưới một bạn đã tự hỏi chính mình. Có thể thấy, việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện nay có nhiều ngành nghề để thanh niên lựa chọn. Nghề nghiệp là công việc, lĩnh vực mà mỗi con người lựa chọn đi theo và làm nó để tạo ra của cải vật chất cho bản thân và xã hội. Mỗi con người có ước mơ và định hướng nghề nghiệp cho riêng mình, khi chúng ta lựa chọn thì phải cố gắng, nỗ lực hết sức để thực hiện ước mơ của mình, không nên đứng núi này trông núi nọ kẻo mọi việc dở dang. Trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân, chúng ta nên tìm hiểu kĩ về ngành nghề mình theo đuổi đồng thời tham khảo thêm ý kiến của những người khác để có hướng đi của riêng mình. Chúng ta không nên an phận hoặc nghe theo sự áp đặt của người khác, cũng không nên sống buông thả, không có định hướng, mỗi người rồi ai cũng phải làm việc, hãy lựa chọn những điều đúng đắn. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh không nên áp đặt cũng như tạo áp lực cho con cái của mình về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, hãy làm hậu phương vững chắc của con em mình. Mỗi người hãy cố gắng đi theo đam mê của mình và gây dựng cho mình một nghề nghiệp, một màu sắc riêng biệt để tô đẹp cho cuộc đời. Cuộc đời rất ngắn để đắn đo, chính vì thế hãy mạnh dạn bước đi, lựa chọn và tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng.

Luyện tập 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 34 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em đồng tình hay không đồng tình với các quan điểm sau? Vì sao?

a. Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước mới được coi là có việc làm.

b. Nhu cầu tuyển dụng lao động thường tăng lên vào dịp cuối năm.

c. Để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động, các cơ quan hữu quan phải chia sẻ nguồn dữ liệu về cung - cầu lao động.

d. Người làm giúp việc cho một gia đình được coi là có việc làm.

e. Để khích lệ người lao động làm việc hiệu quả, doanh nghiệp phải tăng cường các chế độ đãi ngộ đối với người lao động.

Phương pháp giải:

- Đọc các quan điểm và dựa vào nội dung bài học để bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

- Lí giải vì sao em đồng tình hoặc không đồng tình.

Lời giải chi tiết:

a. Không đồng tình.

Bởi vì người lao động làm bất cứ công việc nào mà tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm thì đều được coi là có việc làm.

b. Không đồng tình.

Bởi vì nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như: sự biến động của kinh tế trong và ngoài nước; quy mô và tình hình sản xuất của doanh nghiệp… Ví dụ: cuối năm 2022 - đầu năm 2023, do sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp ở Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng, nên đã dẫn đến “làn sóng” sa thải, cắt giảm hàng loạt nhân sự.

c. Đồng tình. 

Bởi vì việc chia sẻ nguồn dữ liệu về cung - cầu lao động sẽ góp phần kết nối được người lao động với nhà tuyển dụng, giúp cho: người lao động tìm được chỗ làm phù hợp và người sử dụng lao động tìm được người thích hợp.

d. Đồng tình, 

Bởi vì người lao động làm bất cứ công việc nào mà tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm thì đều được coi là có việc làm.

e. Đồng tình. 

Bởi vì bên cạnh mức lương (tiền công), thì chế độ đãi ngộ là một trong những động lực giúp người lao động tích cực, hăng hái và nhiệt tình hơn trong công việc. Và việc đưa ra chế độ đãi ngộ hợp lí, không chỉ giúp người lao động cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc; mà còn giúp cho doanh nghiệp: thu hút hoặc duy trì được nguồn lao động có chất lượng cao, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

Luyện tập 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Thị trường lao động và thị trường việc làm sẽ biến động như thế nào trong các trường hợp sau?

a. Cung về lao động trên thị trường ngày càng tăng nhưng không tăng đều giữa các ngành nghề.

b. Có nhiều nhà máy, xí nghiệp mới xây dựng trong khu vực. 

c. Nhà nước công bố quy định tăng lương cơ bản cho người lao động.

d. Nhà nước có chủ trương chuyển từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế số.

Phương pháp giải:

Đọc các trường hợp và dựa vào nội dung bài học để phân tích được sự biến động của thị trường lao động và thị trường việc làm trong các trường hợp đó.

Lời giải chi tiết:

a. Thị trường lao động và việc làm sẽ bị lệch pha ở một số ngành, nghề.

- Ở những ngành nghề có nguồn cung lao động lớn nhưng nhu cầu tuyển dụng việc làm không nhiều dẫn đến xuất hiện tình trạng: một bộ phận người lao động bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm.

- Ở những ngành nghề có nguồn cung lao động ít, nhưng nhu cầu tuyển dụng việc làm cao dẫn đến xuất hiện tình trạng thiếu hụt lao động.

b. Các nhà máy, xí nghiệp mới được xây dựng trong khu vực sẽ có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn, từ đó góp phần thúc đẩy thị trường lao động và việc làm chuyển biến theo hướng tích cực. Cụ thể:

- Người lao động tại địa phương có cơ hội lớn trong việc ứng tuyển, tìm kiếm các công việc phù hợp với bản thân. Các doanh nghiệp tại địa phương cũng có cơ hội tìm kiếm được những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc, giảm thiểu bớt chi phí cho hoạt động tuyển dụng,…

- Thị trường việc làm tại địa phương cũng diễn ra sôi động hơn, nhiều hội chợ tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm hoặc các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm… được mở ra, nhằm kết nối cung - cầu lao động.

c. Khi nhà nước công bố quy định tăng lương cơ bản cho người lao động, sẽ dẫn đến một số biến động, ví dụ như: người sử dụng lao động cần tính toán, cân đối lại các chi phí đầu vào sản xuất với tình hình phát triển của doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các quyết định tuyển dụng thêm hoặc cắt giảm nhân sự. Chính vì vậy thị trường lao động và việc làm có thể biến động theo hướng tăng/ giảm.

d. Khi nhà nước có chủ trương chuyển từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế số, thị trường lao động và việc làm sẽ có sự chuyển biến theo hướng: gia tăng số lượng lao động và việc làm trên các nền tảng công nghệ và giảm số lượng lao động ở những nhóm ngành, nghề về kĩ thuật giản đơn.

Luyện tập 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 35 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong các trường hợp sau:


Phương pháp giải:

Đọc các trường hợp và dựa vào nội dung bài học để đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong trường hợp đó.

Lời giải chi tiết:

a. Trong trường hợp này, bạn B nên chia sẻ, tâm sự với bố mẹ về xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay để bố mẹ hiểu kĩ sư công nghệ thông tin là phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, việc làm. Và việc trở thành kĩ sư công nghệ thông tin là đam mê của B và mong muốn được bố mẹ ủng hộ đam mê đó. Nếu B từ bỏ ước mơ này, để theo học một ngành học khác mà không có đam mê (ngành Y như yêu cầu của bố mẹ) thì sẽ rất khó có thể đạt được kết quả tốt mà khi không có sự yêu thích thì sẽ nhanh chán và thậm chí là bỏ học. B cũng nên thể hiện mong muốn và thái độ quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Và ngoài việc tự thuyết phục bố mẹ, B cũng có thể nhờ thầy cô, những người thân khác cùng trợ giúp trong việc tư vấn, thuyết phục bố mẹ.

b. Trong trường hợp này, anh H nên cải thiện kĩ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và một số kĩ năng mềm khác (ví dụ: kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,…) để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc. Anh H cũng nên tăng cường tham gia các hội chợ tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm hoặc liên hệ với các trung tâm mối giới, giới thiệu việc làm… để biết thêm thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, từ đó kết nối và tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

c. Trong trường hợp này, bạn A nên xác định được ước mơ và nghề nghiệp cụ thể, phù hợp với: sở thích, năng lực của bản thân và xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động trong và ngoài nước (vì: công dân toàn cầu” là một khái niệm không rõ ràng, cụ thể). Bên cạnh kĩ năng ngoại ngữ, A cần tập trung rèn luyện thêm năng lực chuyên môn và các kĩ năng mềm khác, như: kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,…

Vận dụng 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 35 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy xác định nghề mình sẽ lựa chọn trong tương lai và xây dựng kế hoạch để thực hiện sự lựa chọn đó.

Phương pháp giải:

- Liên hệ bản thân để xác định nghề mình sẽ lựa chọn trong tương lai.

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện.

Lời giải chi tiết:

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

THEO NGHỀ/NHÓM NGHỀ LỰA CHỌN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh.Giới tính: Nữ.

2. Ngày, tháng, năm sinh: 29/08/2008.

3. Nơi ở hiện tại: Hà Nội.

4. Đang học lớp: 11A1.Trường: THPT Chu Văn An.

5. Những nghề em dự định chọn: Hướng dẫn viên du lịch.

6. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của những nghề em định chọn: phẩm chất tốt, giao tiếp tốt, yêu nghề, mến khách.

7. Đặc điểm của em. Ghi rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế về năng lực, phẩm chất, sở thích, khả năng (học lực, khả năng nổi trội, thể chất, sức khỏe, vận động,....) của bản thân.

- Điểm mạnh: Vui vẻ, hòa đồng.

- Học lực: Giỏi

- Sức khỏe: Tốt

- Hạn chế: Bị say xe

8. Yêu cầu của các trường đào tạo nghề em định chọn. 

9. Kế hoạch học tập rèn luyện cụ thể:

Nhiệm vụ

Biện pháp thực hiện

Nâng cao kết quả học tập môn Ngữ văn

- Đọc sách văn học mỗi ngày.

- Nhờ thầy, cô giáo dạy văn hướng dẫn cách học.

- Viết nhật ký hằng ngày.

Rèn luyện tính chăm chỉ

- Chủ động học bài, làm bài tập.

- Nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập.

- Tích cực, chủ động tham gia các công việc ở nhà, trường, lớp.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ

- Xem video và phim bằng có phụ đề tiếng Anh.

- Mỗi ngày nghe 1 bài hát tiếng Anh và học thuộc lời bài hát.

- Học 100 từ mới tiếng Anh mỗi ngày.

- Luyện nói nói tiếng Anh với người nước ngoài trên phố đi bộ vào cuối tuần.

Rèn luyện khả năng giao tiếp

- Học cách lắng nghe tích cực.

- Chủ động làm quen người khác.

- Mạnh dạn nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Quan tâm đến cảm xúc của người khác.

- Học cách động viên, khích lệ người khác.


Vận dụng 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy tìm hiểu những thông tin về xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động Việt Nam trong 5 năm tới và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế để tìm hiểu những thông tin về xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động Việt Nam trong 5 năm tới.

-  Chia sẻ với các bạn trong lớp.

Lời giải chi tiết:

Trong thời đại hiện nay, việc xác định được nghề nghiệp tương lai và theo đuổi nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của mỗi cá nhân. Sự phù hợp ngành nghề không chỉ là việc ngành nghề ấy phù hợp với năng lực, sở trường của người lao động mà còn phải phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của xã hội. Dưới đây là top 5 ngành nghề được dự báo sẽ “hot” trong 5 năm tới cùng với mức lương và nhu cầu tuyển dụng cao trong xã hội.

Công nghệ thông tin – kỹ sư phần mềm

Với sự phát triển của thời đại 4.0, Công nghệ thông tin trở thành nghề hot hit bậc nhất. Thống kê từ TopDev, trang tuyển dụng về công nghệ phần mềm cho thấy nhu cầu Công nghệ thông tin tăng nhưng thị trường lao động lĩnh vực này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021, số lượng nhân lực Công nghệ thông tin cần 500.000 người nhưng lại thiếu hụt đến 190.000 người.

Ngành Y – Dược

Dù ở thời đại nào thì ngành Y cũng luôn cần nhân lực để chữa bệnh cho mọi người. Theo kế hoạch phát triển nhân lực của Bộ Y tế trong hệ thống khám – chữa bệnh, cần phải bổ sung khoảng 10.887 dược sĩ Đại học và 83.851 điều dưỡng, với tổng 30% có trình độ từ cao đẳng – đại học trở lên. Dự đoán, ngành Y -Dược vẫn tiếp tục là miền đất hứa cho các bạn trẻ khi lựa chọn bước đường tương lai.

Ngành du lịch, quản lý nhà hàng khách sạn

Dù diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh khiến ngành du lịch trên toàn thế thới nói chung và tại Việt Nam nói riêng có nhiều biến động mạnh, nhiều khu vui chơi, giải trí, du lịch gặp phải tổn thất kinh tế nặng nề. Tuy nhiên, xét theo góc độ dài hạn, đây vẫn là ngành nghề được dự báo là xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới.

Ngành truyền thông

Trong kỷ nguyên thông tin thì nhóm ngành Marketing – Truyền hình – Báo chí rất được ưa chuộng. Hầu hết các tổ chức đều cần bộ phận Marketing để gây dựng thương hiệu, danh tiếng. Dự đoán trong 5 năm tới, nhóm ngành truyền thông sẽ thu hút lượng lớn bạn trẻ nhờ vào mức lương hấp dẫn, công việc thú vị. 

Các công việc cụ thể của ngành này khá đa dạng bao gồm nhân viên PR, sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện, báo chí, truyền hình…

Ngành chăm sóc sắc đẹp

Chất lượng cuộc sống ngày càng cải thiện, nhu cầu làm đẹp cũng vì thế mà tăng lên. Hiện nay, nhu cầu làm đẹp không chỉ phổ biến ở nữ giới mà nam giới cũng mong muốn cải thiện và chăm chút về ngoại hình. Điều này tạo ra cơ hội phát triển rộng mở cho ngành chăm sóc sắc đẹp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close