Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 20 câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11 với lời giải chi tiết. Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm nghĩa phù hợp:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4

Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm nghĩa phù hợp:

kiến thiết, bảo tồn, giữ gìn, tôn tạo, canh gác, bảo quản, thiết kế

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Đặt dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn dưới đây rồi chép lại vào dòng bên dưới.

       Với người Hà Nội Hồ Gươm là một mảnh tâm hồn của mình những ngày mùa thu nước Hồ gươm đầy ắp những ngày hè gió lộng tưởng như gió lặn trong lòng hồ chiều đến gió mưới cất cánh bay lên.

Lời giải chi tiết:

        Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một mảnh tâm hồn của mình. Những ngày thu, nước Hồ Gươm đầy ắp. Những ngày hè gió lộng, tưởng như gió lặn trong lòng hồ, chiều đến gió mới cất cánh bay lên.

Câu 6

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện bản báo cáo sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ……. tháng  ……. năm …….

 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐI HỌC CHUYÊN CẦN

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp …….

Tên em là: ……. Học sinh lớp: …….

Tổ trưởng tổ: …….

Xin báo cáo về: ……. trong tuần qua của tổ em như sau: …….

- Số bạn vắng mặt: …….

Lí do: …….

- Số bạn đi học muộn: …….

Lí do: …….

Em xin hứa sẽ nhắc nhở các bạn để các bạn …….

Người viết báo cáo

…….

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 5 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐI HỌC CHUYÊN CẦN


Kính gửi : Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp 3E

Tên em là : Hoàng Nhật Minh                Học sinh lớp: 3E

Tổ trưởng tổ : 2

Xin báo cáo về tình hình đi học chuyên cần trong tuần qua của tổ em như sau :      

     - Số bạn vắng mặt : 2

Lí do : Bạn Nam và Nhật Anh bị sốt.

     - Số bạn đi học muộn : 4

Lí do : Bạn Hùng và Mai Lan ngủ dậy muộn, bạn Sơn, bạn Dũng bị hỏng xe.

Em hứa sẽ nhắc nhở các bạn để các bạn có ý thức đi học chuyên cần và tới lớp đúng giờ hơn.

 

Người viết báo cáo

Hoàng Nhật Minh

Vui học

Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay tỏa rộng ra

Như vậy như đón bạn ta đến trường.

Là cây gì?

*Cùng bạn giải câu đố trên.

* Cùng bạn, người thân đặt một câu đố theo cách miêu tả như câu đố trên.

Lời giải chi tiết:

- Đáp án : Là cây phượng

- Gợi ý những câu đố tương tự :

1. Cây gì lá tựa tai voi

Hè cho ô mát em chơi sân trường

Đông về trơ trụi cành xương

Lá thành mảnh nắng nhẹ vương gió chiều?

(Là cây bàng)

2. Cây thơm mọc ở cạnh nhà

Bắc giàn lấy lá cho bà quệt vôi

Bảo không mà có đấy thôi

Đem nghiền nát với cau tươi đỏ lừ

(Là cây trầu không)

3. Cùng tên cùng gọi là cây

Cây vui sông nước, cây say lửa nồng

Cây yếu ớt nở đầy bông

Cây cứng ngắc, khắp tây, đông hãi hùng.

(Là cây hoa súng và khẩu súng)

Loigiaihay.com

  • Giải câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10

    Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Quảng cáo
close