Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều

Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng. 1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì? 2. Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian nào và tiến hành trong vòng bao nhiêu năm?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 32

Mở đầu:

Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng.

A picture containing text, mammal, differentDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng:

   + Cây rừng bị chết

   + Cây rừng bị sâu, bệnh phá hại

   + Cây rừng bị trâu, bò phá hại

Lời giải chi tiết:

- Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng:

   + Hình a: Cây rừng không sinh trưởng, bị chết

   + Hình b: Cây rừng bị sâu, bệnh phá hại

   + Hình c: Cây rừng bị trâu, bò phá hại

Câu hỏi:

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì?

2. Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian nào và tiến hành trong vòng bao nhiêu năm?

Phương pháp giải:

Đọc nội dung 1 Mục đích của việc chăm sóc cây rừng.

Đọc nội dung mục 2.1Thời gian chăm sóc để trả lời

Lời giải chi tiết:

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng

- Là công việc rất quan trọng sau khi trồng rừng. Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

2. Thời gian chăm sóc rừng: Cây rừng còn rất non yếu nên sau khi trồng từ 1 đến 3 tháng cần được chăm sóc ngay. Việc chăm sóc được tiến hành liên tục đến 4 năm.

Câu hỏi tr 33

Luyện tập:

Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở từng giai đoạn có trong Hình 6.2.

DiagramDescription automatically generated

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 6.2 và đọc mục nội dung 2: Thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng

Lời giải chi tiết:

Hình a: Cây rừng trồng khoảng 1 – 3 tháng: cần được chăm sóc ngay, chăm sóc liên tục

Hình b: Cây rừng trồng khoảng 1 năm: Mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần

Hình c: Cây rừng trồng khoảng 3 năm: Mỗi năm chăm sóc từ 1 đến 2 lần

Hình d: Cây rừng trưởng thành: Chăm sóc ít hơn hoặc không cần chăm sóc.

Vận dụng:

Hãy xác định thời gian và số lần chăm sóc một loại cây rừng mà em biết.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

- Ví dụ thời gian và số lần chăm sóc rừng keo.

Lời giải chi tiết:

Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Keo Lai (Tràm Lai)

Thực hiện chăm sóc rừng trồng tối thiểu trong 3 năm liền. Hàng năm, tùy vào điều kiện thực bì, đất đai, thời tiết để bố trí số lần chăm sóc từ 2 - 3 lần/năm, có thể thực hiện nông - lâm kết hợp khi có điều kiện thuận lợi.

+ Năm thứ nhất:

- Trồng vụ Xuân - hè chăm sóc 2 lần/năm.

+ Lần 1 vào tháng 7-8, phát dọn, dãy cỏ xung quanh gốc, xới đất, vun mầu vào gốc có đường kính 0,8 m, cao khoảng 5cm. + Lần 2 vào tháng 10-11, phát cỏ, cắt gỡ dây leo, cây bụi lấn át cây trồng, chú ý kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trồng vụ Thu chăm sóc 1 lần/năm vào tháng 10-11, nội dung tiến hành như lần 1 của vụ Xuân hè.

+  Năm thứ hai (chăm sóc 3 lần/năm):

- Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất, kết hợp bón thúc với lượng 0,2 kg phân NPK hoặc 0,5 kg phân hữu cơ vi sinh trên 1 gốc bằng cách rạch bón xung quanh cách gốc 10-15cm và lấp kín phân.

- Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, gỡ bỏ dây leo lấn át cây trồng, tỉa cành cho cây.

- Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc, đường kính rộng 1m.

+  Năm thứ ba (chăm sóc 2 lần/năm):

- Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện, dãy cỏ quanh gốc rộng 1m, thực hiện bón thúc như bón lần 1 trong năm thứ hai.

- Lần 2 vào tháng 7-8, thực hiện phát thực bì toàn diện, dãy cỏ xung quanh gốc kết hợp tỉa cành, tỉa thân.

+ Năm thứ tư: Tùy theo điều kiện cụ thể có thể thực hiện chăm sóc như: Xới đất, bón phân 1 lần vào đầu mùa sinh trưởng (tháng 3-4), loại phân, liều lượng có thể áp dụng như các lần bón thúc trước đây.

Câu hỏi:
 

Em hãy đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc, nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu Bảng 6.1.

TableDescription automatically generated

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc, nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu Bảng 6.1:

(1) Làm hàng rào bảo vệ 

(2) Xới đất, vun gốc 

(3) Bón thúc, vun gốc

(4) Tỉa và trồng dặm

(5) Phát quang cây hoang dại, làm cỏ

Lời giải chi tiết:
 

Câu hỏi tr 34

Luyện tập:

Mô tả nội dung công việc chăm sóc cây rừng có trong Hình 6.3.A picture containing text, screenshot, displayDescription automatically generated

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 6.3, ta thấy:

Hình a: Tỉa và trồng dặm

Hình b: Bón thúc phân

Hình c + e: Phát hoang, làm cỏ

Hình d + g: Làm hàng rào bảo vệ

Lời giải chi tiết:

Quan sát Hình 6.3, ta thấy:

Hình a: Tỉa và trồng dặm

Hình b: Bón thúc phân

Hình c + e: Phát hoang, làm cỏ

Hình d + g: Làm hàng rào bảo vệ

Vận dụng:

1. Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo em, để cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt, người trồng rừng cần phải chú ý đến những việc gì?

2. Thực hiện chăm sóc cây rừng hoặc cây xanh ở nhà hoặc vườn trường và ghi lại những hoạt động đó.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết:

1. Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo em, để cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt, người trồng rừng cần phải chú ý đến những việc: chăm sóc đúng thời điểm, đúng giai đoạn, tưới nước cho cây rừng

2. Học sinh tự thực hiện ở nhà hoặc vườn trường và ghi lại hoạt động.

Bước 1: Xới đất, vun gốc

Bước 2: Bón thúc

Bước 3: Tỉa và dặm cây

Bước 4: Làm cỏ

Bước 5: Tưới nước

Quảng cáo
close