Bài 2. Làm đất trồng cây trang 12 SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức

Đất trồng có thành phần như thế nào và có vai trò gì đối với cây trồng? Làm đất trồng cây gồm những công việc nào và mục đích của chúng là gì? Quan sát Hình 2.1 và trả lời các câu hỏi: 1. Đất trồng có những thành phần nào? 2. Các thành phần của đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 12

Mở đầu

Đất trồng có thành phần như thế nào và có vai trò gì đối với cây trồng? Làm đất trồng cây gồm những công việc nào và mục đích của chúng là gì?

Phương pháp giải:

Đất trồng gồm ba thành phần: phần rắn, phần lỏng, phần khí. 

Đất trồng có vai trò giúp cây trồng đứng vững và cung cấp chất dinh dưỡng, nước, oxygen cho cây trồng.

Làm đất trồng cây gồm ba công việc chính: cày đất, bừa/ đập đất, lên luống. Mục đích của chúng là giúp làm tăng bề dày lớp đất trồng, chôn vùi cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, san phẳng mặt ruộng, thuận lợi cho việc chăm sóc,…

Lời giải chi tiết:

- Đất trồng gồm ba thành phần: 

   + Phần rắn: Có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.

   + Phần lỏng: Có tác dụng cung cấp nước cho cây, hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ

   + Phần khí: Có tác dụng cung cấp oxygen cho cây; làm cho đất tơi, xốp và giúp rễ cây hấp thụ oxygen tốt hơn.

- Làm đất trồng cây gồm ba công việc chính:

   + Cày đất: làm tăng bề dày lớp đất trồng, chôn vùi cỏ dại, làm cho đất tơi xốp và thoáng khí.

   + Bừa/ đập đất: làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân bón, san phẳng mặt ruộng.

   + Lên luống: thuận lợi cho việc chăm sóc cây trồng, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

Khám phá

Quan sát Hình 2.1 và trả lời các câu hỏi:

1. Đất trồng có những thành phần nào?

2. Các thành phần của đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng?

Phương pháp giải:

Đất trồng gồm ba thành phần: phần rắn, phần lỏng, phần khí. 

Mỗi thành phần của đất trồng đều có những vai trò khác nhau.

Lời giải chi tiết:

1. Đất trồng gồm những thành phần:

- Phần rắn.

- Phần lỏng.

- Phần khí.

2. Các thành phần của đất trồng có vai trò:

- Phần rắn: Có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.

- Phần lỏng: Có tác dụng cung cấp nước cho cây, hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ.

- Phần khí: Có tác dụng cung cấp khí oxygen cho cây; làm cho đất tơi, xốp và giúp rễ cây hấp thụ khí oxygen tốt hơn.

Câu hỏi tr 13

Khám phá

Quan sát và nêu tên, mục đích của các công việc làm đất trồng cây tương ứng với mỗi ảnh trong Hình 2.2. 

Phương pháp giải:

Làm đất trồng cây bao gồm ba công việc chính như sau: cày đất, bừa/ đập đất, lên luống.

Lời giải chi tiết:

- Hình a: Bừa/ đập đất.

- Hình b: Cày đất.

- Hình c: Lên luống.

Quan sát Hình 2.3 và nêu các cách bón phân lót tương ứng với mỗi hình. 

Phương pháp giải:

Có ba cách bón phân lót là rắc đều lên mặt ruộng, bón theo hàng, bón theo hốc trồng cây.

Lời giải chi tiết:

- Hình a: Bón theo hàng.

- Hình b: Bón theo hốc trồng cây.

- Hình c: Rắc đều lên mặt ruộng.

Kết nối năng lực

Tìm hiểu qua internet, sách, báo,… em hãy nêu cách bón phân lót cho một số loại cây trồng.

Phương pháp giải:
Có ba cách bón phân lót cho cây trồng là rắc đều lên mặt ruộng, bón theo hàng, bón theo hốc trồng cây.
Lời giải chi tiết:

- Cây lúa: rắc đều phân lót lên mặt ruộng.

- Cây đậu tương, lạc, rau: bón phân lót theo hàng hoặc theo hốc.

Luyện tập

Trình bày mục đích của các công việc trong làm đất trồng cây.

Phương pháp giải:

Làm đất trồng cây bao gồm ba công việc chính như sau: cày đất, bừa/ đập đất, lên luống. Mỗi công việc sẽ có những mục đích khác nhau.

Lời giải chi tiết:

- Cày đất:

   + Làm tăng bề dày lớp đất trồng.

   + Chôn vùi cỏ dại.

   + Làm cho đất tơi xốp và thoáng khí.

- Bừa/ đập đất:

   + Làm nhỏ đất.

   + Thu gom cỏ dại trong ruộng. 

   + Trộn đều phân bón.

   + San phẳng mặt ruộng.

- Lên luống:

   + Thuận lợi cho việc chăm sóc cây trồng.

   + Chống ngập úng.

   + Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

Vận dụng

Em hãy đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng một loại cây trên ban công, trong vườn hoặc khuôn viên nhà trường.

Phương pháp giải:

Học sinh tự chọn một loại cây trên ban công, trong vườn hoặc khuôn viên nhà trường, tìm hiểu và đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng cây đó. Học sinh có thể chọn các loại cây ăn quả; các cây rau củ hay cây hoa,…

Lời giải chi tiết:

Quy trình chuẩn bị đất để trồng cây hoa cúc trong khuôn viên nhà trường.

Đất trồng hoa cúc phải được tiến hành cày sâu, bừa kĩ. Đặc biệt cần được phơi ải nhằm gia tăng hoạt động của hệ thống vi sinh vật háo khí. Từ đó gia tăng sự lưu thông không khí, thúc đẩy sự giữ nước, giữ phần của đất trồng. Và việc cày bừa với mức độ như thế nào là phụ thuộc vào cấu tượng của đất. Trường hợp bạn chọn đất phù sa thì đơn giản, chỉ cần bừa qua rồi tiến hành lên luống là xong. Còn nếu là đất thịt trung bình hay đất thịt nặng thì nhất định phải phay đất thật nhiều lần.

Trước khi tiến hành trồng từ 10 – 12 ngày thì lên luống cao khoảng 20 cm. Song còn phải bón phân, cung cấp dinh dưỡng. Lí do là bởi không nên bón phân theo hóc, do cúc trồng mật độ dày. Chỉ nên bón đều ở trên mặt luống là được.Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close