Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 9. Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ? a) K2SO3 và H2SO4. b) K2SO4 và HCl....

Quảng cáo

Đề bài

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ?

a) K2SO3 và H2SO4.         b) K2SO4 và HCl.

c) Na2SO3 và NaOH         d) Na2SO4 và CuCl2.       

e) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: axit H2SO3 không bền sẽ bị phân hủy thành SO2↑ + H2O

Điều kiện để 2 chất ( dd muối + dd muối; dd muối + dd axit ; dd muối + dd bazo) tác dụng với nhau phải tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi

Lời giải chi tiết

Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất: K2SO3 và H2SO4

Phương trình hóa học: K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 ↑  + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close