Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí. 

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Không khí có phân tử khối ≈ 29 (g/ mol)

a) Những chất có phân tử khối lớn hơn 29 sẽ nặng hơn không khí

b) những chất có phân tử khối nhỏ hơn 29 sẽ nhẹ hơn không khí

c) Các chất là có phản ứng với oxi

d) Các oxit axit 

e) Các oxit axit

d) các oxit axit

Lời giải chi tiết

a) Nặng hơn không khí: CO2 , O2, SO2

b) Nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Cháy được trong không khí: H2

d) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit: CO2, SO2

e) Làm đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close