Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra: a) Muối natri hiđrosunfat.....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.                       

b) Muối natrisunfat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hoá học của NaOH tại đây

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng giữa NaOH và H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hidrosunfat: H2SO4 + NaOH → H2O + NaHSO4

b) Muối natri sunfat: H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close