Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :....

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính được số mol của brombenzen.

- Viết PTHH, đặt mol brombenzen vào PTHH suy ra số mol brom đã tham gia phản ứng.

- Từ công thức tính hiệu suất:

\(H\% {\text{ }} = {\text{ }}\frac{{{n_{\left( {phan\,ung} \right)}}}}{{{n_{(ban\,dau)}}}}.100\% \)

suy ra số mol brom ban đầu.

Lời giải chi tiết

 

a) Phương trình hóa học: C6H6 + Br2 \( \xrightarrow[]{Fe, t^{0}}\) C6H5Br + HBr   

b) Tính khối lượng benzen: \( m_{C_{6}H_{5}Br}\) lí thuyết = 15,7 gam

Hiệu suất 80% nên \( m_{C_{6}H_{5}Br}\) thực tế= (15,7. 100): 80 = 19,625 gam

\( n_{C_{6}H_{5}Br}\) thực tế = 19,625: 157 = 0,125 mol

Theo PTHH, khối lượng benzen cần là: 0,125 . 78= 9,75 gam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close