Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:.....

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về Ca(OH)Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học

(1) CaCO3  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close