Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon.....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3;            

b) CH2 = CH2;                

c) CH2 = CH - CH = CH2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên kết đơn được biểu diễn bằng 1 gạch nối giữa hai nguyên tử: "-"

Liên kết đôi được biểu diễn bằng 1 gạch nối giữa hai nguyên tử: "="

Chú ý: đề bài chỉ yêu cầu tính số liên kết giữa hai nguyên tử cacbon

Lời giải chi tiết

a) Trong phân tử có 1 liên kết đơn

b) Trong phân tử có 1 liên kết đôi

c) Trong phân tử có 1 liên kết đơn và 2 liên kết đôi

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài