Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 29 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 29 VBT hoá 9. Dung dịch HCl khác với dung dịch NaOH là: A. đổi màu quì tím B. có độ pH nhỏ hơn.....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dung dịch HCl khác với dung dịch NaOH là:

A. đổi màu quì tím                            B. có độ pH nhỏ hơn

C. tác dụng với dung dịch muối        D. có phản ứng trung hòa

Phương pháp giải:

Xem lại mục lí thuyết bài 3 SGK -trang 12 và mục lí thuyết bài 7 SGK – trang 24

Lời giải chi tiết:

Câu đúng là: A

Câu 2

Dung dịch nào có độ axit mạnh nhất trong các dung dịch là:

A. pH = 4               B. pH = 2            C. pH = 10            D. pH = 14

Phương pháp giải:

PH = 7: Dung dịch là trung tính Thí dụ : nước cất có PH = 7

PH < 7: Dung dịch có tính axit, PH càng nhỏ độ axit càng lớn.

PH > 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng lớn độ bazo càng lớn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: B

Câu 3

Dung dịch nào có độ bazo mạnh nhất trong các dung dịch là:

A. pH = 7               B. pH = 10         C. pH = 5               D. pH = 12

Phương pháp giải:

PH = 7: Dung dịch là trung tính Thí dụ : nước cất có PH = 7

PH < 7: Dung dịch có tính axit, PH càng nhỏ độ axit càng lớn.

PH > 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng lớn độ bazo càng lớn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: D

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close