Bài tập 6 trang 40 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 40 VBT lịch sử 8: Đoạn tiểu sử nói về nhân vật nào? Đánh giá về nhân vật đó

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết đoạn tiểu sử sau đây nói về nhân vật nào? Đánh giá của em về nhân vật đó:

“Ông là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ triều địa phong kiến Mãn Thanh và thiết lập nhà nước Trung Hoa Dân quốc. … Ngày 13 - 3 - 1925, ông từ trần. Đó là một tổn thất cho phong trào cách mạng Trung Quốc thời kì đó”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đoạn tiểu sử, tham khảo thêm sách, báo, internet,… đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết

- Đoạn tiểu sử trên nói về nhân vật: Tôn Trung Sơn.

- Đánh giá:

+ Tôn Trung Sơn là đại diện ưu tú nhất và là lãnh tụ tối cao của phong trào cách mạng theo khuynh hướng Dân chủ tư sản ở Trung Quốc trong những thập niên đầu của thế kỉ XX.

+ Những hoạt động cách mạng của ông là đóng góp to lớn, thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đầu thế kỉ XX phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close