Bài tập 5 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 67 VBT lịch sử 8: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

Quảng cáo

Đề bài

Nêu suy nghĩ của em về tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Những diễn biến chính, suy luận, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Giai đoạn từ tháng 9-1939 đến ngày 22-6-1941: Mang tính chất một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vì lúc này là cuộc chiến giữa các cường quốc tư bản với các nước phát xít, nhằm mục đích tranh giành thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới.

- Giai đoạn từ ngày 22-6-1941 đến ngày 15-8-1945: Mang tính chất một cuộc chiến chính nghĩa. Vì với sự tham chiến của Liên Xô và sự ra đời của Mặt trận Đồng minh chống phát xít. Cuộc chiến này đã trở thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close