Bài tập 4 trang 67 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 67 VBT lịch sử 8: Diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phác họa lại những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai qua bảng sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

1 - 9 - 1939

 

9 - 1940

 

22 - 6 - 1941

 

7 -12 -1941

 

1 - 1942

 

2 - 2 - 1943

 

6 - 6 - 1944

 

9 - 5 - 1945

 

6 - 8 - 1945

 

9 - 8 - 1945

 

15 - 8 - 1945

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Những diễn biến chính

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

1 - 9 - 1939

Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

9 - 1940

Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập.

22 - 6 - 1941

Đức tấn công Liên Xô.

7 - 12 - 1941

Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu cảng.

1 - 1942

Mặt trận Đồng minh chống Phát xít được hình thành.

2 - 2 - 1943

Chiến thắng Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô.

6 - 6 - 1944

Liên quân Anh - Mĩ đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

9 - 5 - 1945

Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

6 - 8 - 1945

Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma (Nhật Bản)

9 - 8 - 1945

Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Na-ga-xa-ki (Nhật Bản)

15 - 8 - 1945

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close