Bài tập 5 trang 61 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 61 VBT lịch sử 8: So sánh tình hình các nước tư bản châu Âu và Mỹ trong những năm 1918 - 1939

Quảng cáo

Đề bài

Điền các thông tin vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để so sánh tình hình các nước tư bản châu Âu và Mĩ trong những năm 1918 - 1939:

Nội dung

Các nước tư bản châu Âu

Nước Mĩ

Tình hình sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 

 

Sự phát triển kinh tế

 

 

Chính trị - xã hội

 

 

Kết quả

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học bài 17, 18, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nội dung

Các nước tư bản châu Âu

Nước Mĩ

Tình hình sau

Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan,…

- Chịu nhiều tổn thất nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Làm giàu từ việc buôn bán vũ khí cho các bên trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Sự phát triển kinh tế

- 1918 - 1923: kinh tế suy sụp nghiêm trọng.

- 1924 - 1929: nền kinh tế dần được phục hồi và phát triển trở lại.

- 1929 - 1933: lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái.

- 1933 - 1939: kinh tế được phục hồi.

- 1918 - 1929: kinh tế phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính thế giới.

- 1929 - 1933: lâm vào cuộc khủng hoảng, suy thái nghiêm trọng.

- 1933 - 1939: nền kinh tế được phục hồi và phát triển trở lại.

Chính trị - xã hội

- 1918 - 1923: phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản diễn ra sôi nổi.

- 1924 - 1929: nền thống trị của giai cấp tư sản được củng cố. Xã hội ổn định.

- 1929 - 1939: Nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nổ ra. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở một số nước như: Đức, Italia,…

- 1918 - 1929: chính trị - xã hội ổn định, nền thống trị của giai cấp tư sản được củng cố.

- 1929 - 1933: phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ.

- 1933 - 1939: chế độ Dân chủ tư sản được duy trì, xã hội ổn định.

Kết quả

- Chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở một số nước => nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

- Nền kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại.

- Tình hình chính trị - xã hội ổn định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close