Bài tập 3 trang 60 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 60 VBT lịch sử 8: Kinh tế Mỹ trong những năm 1929 - 1939

Quảng cáo

Đề bài

Từ nội dung các Hình từ 65 đến 68 (SGK Lịch sử 8) em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về kinh tế Mĩ trong những năm 1929 - 1939.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục I, II: Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX những năm 1929 - 1939, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nhận xét nền kinh tế Mĩ (1929 - 1939):

- Nước Mĩ có một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở thập niên 20 của thế kỉ XX (ở hình 65,66) nhưng không ổn định và có sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc (ở hình 67).

- Trong những năm 1929 – 1933, nền kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sự suy thoái của các ngành kinh tế đã khiến cho hàng số lượng người thất nghiệp ngày càng tăng (ở hình 68).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close