Bài tập 5 trang 52 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 52 VBT lịch sử 7: Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nhân dân ta ở nhiều nơi đã nổi dậy

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nhân dân ta ở nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa. Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa điểm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Lời giải chi tiết

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa điểm

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

1407 - 1409

Yên Mô - Ninh Bình

Khởi nghĩa Trần Quý Kháng

1409 - 1414

từ Thanh Hóa vào đến Hóa Châu

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close