Bài tập 2 trang 51 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 51 VBT lịch sử 7: Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại vì

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại vì:

☐ A. Do đường lối chiến tranh sai lầm, không dựa vào dân, mà chỉ dựa vào quân đội.

☐ B. Do vũ khí thô sơ, thiếu thốn.

☐ C. Do chỉ cố thủ trong thành.

☐ D. Do hậu quả của những hạn chế trong các cải cách của Hồ Quý Ly.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ, suy luận  trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ A. Do đường lối chiến tranh sai lầm, không dựa vào dân, mà chỉ dựa vào quân đội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close