Bài tập 5 trang 22 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 22 VBT lịch sử 7: Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 9, ghi những thông tin thích hợp vào các chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 9, ghi những thông tin thích hợp vào các chỗ trống trong bảng dưới đây:

Triều đại

Các chức tước

Nhiệm vụ

 

ĐINH

Vua

 

Các chức quan

 

Các con vua

 

 

TIỀN LÊ

Vua

 

Các chức quan

 

Các con vua

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tổ chức nhà nước thời Đinh, Tiền Lê để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Triều đại

Các chức tước

Nhiệm vụ

 

ĐINH

Vua

Quản lí mọi việc của đất nước

Các chức quan

Giúp vua quản lí đất nước

Các con vua

Nắm giữ các chức vụ chủ chốt

 

TIỀN LÊ

Vua

Nắm mọi quyền hành về dân sự và quân sự.

Các chức quan

Giúp vua bàn việc nước

Các con vua

Trấn giữ các vùng hiểm yếu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close