Bài tập 5 trang 114 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 114 VBT lịch sử 9: Thắng lợi chung về các mặt của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (1969 - 1973)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

a) Lập bảng thống kê thắng lợi chung về các mặt của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (1969 - 1973) theo mẫu sau:

Thời gian

Thắng lợi

Quân sự

Chính trị

 

 

 

b) Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những thắng lợi đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

Thời gian

Thắng lợi

Quân sự

Chính trị

Năm 1970

  

Năm 1971

- Liên quân Việt Nam - Cam-pu-chia đánh tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn (6 - 1970).

- Liên quân Việt Nam - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” chiếm giữ Đường 9 - Nam Lào (3 - 1971).

- Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương (4 - 1970).

b) Ý nghĩa của những thắng lợi trên:

- Thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mĩ.

- Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close