Bài tập 4 trang 112 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 112 VBT lịch sử 9: Lý do Mĩ kí kết Hiệp định Pa-ri (27-1-1973)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về lý do Mĩ kí kết Hiệp định Pa-ri (27-1-1973).

☐ Sau đòn bất ngờ của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), Giôn-xơn bắt đầu nói đến thương lượng với Việt Nam;

☐ Lập trường các bên trong hội nghị rất xa nhau, mâu thuẫn nhau;

☐ Lập trường của ta là đòi rút hết quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi miền Nam, đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản;

☐ Lập trường của Mĩ là đòi quân đội miền Bắc rút khỏi miền Nam…

☐ Mĩ mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972;

☐ Quân dân ta đã đập tan cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 của Mĩ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”.

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về nội dung cơ bản của hiệp định Pa-ri.

☐ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng Việt Nam là một quốc gia tự do có chủ quyền;

☐ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;

☐ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam;

☐ Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lại chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do;

☐ Các bên ngừng bắn, tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực;

☐ Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị;

☐ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.

c) Suy nghĩ của em về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) ☒ Quân dân ta đã đập tan cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 của Mĩ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”.

b)

☒ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;

☒ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam;

☒ Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lại chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do;

☒ Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị;

☒ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.

c) Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri:

- Hiệp định Pa-ri là thắng lợi của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam.

- Buộc Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, rút hết quân về nước.

- Tạo thời cơ cho ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close