Bài tập 4 trang 75 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 75 VBT lịch sử 8: Hãy điền nhân vật lịch sử cho phù hợp với sự kiện lịch sử

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền số thứ tự vào cột bên phải (nhân vật lịch sử) cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột bên trái.

Sự kiện lịch sử

Nhân vật lịch sử

1. Người lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy tàu Hi Vọng.

2. Người đã được nhân dân phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.

3. Người đã khảng khái nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

4. Người thầy giáo “đui mắt sáng lòng”, dùng ngòi bút làm vũ khí đánh giặc.

5. Người bị giặc bắt đi hành hình vẫn ung dung làm thơ.

☐ Trương Định

☐ Nguyễn Trung Trực

☐ Phan Liêm

☐ Trương Quyền

☐ Phan Văn Trị

☐ Nguyễn Đình Chiểu

☐ Nguyễn Hữu Huân

☐ Phan Tôn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873.

Lời giải chi tiết

Sự kiện lịch sử

Nhân vật lịch sử

1. Người lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy tàu Hi Vọng.

2. Người đã được nhân dân phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.

3. Người đã khảng khái nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

4. Người thầy giáo “đui mắt sáng lòng”, dùng ngòi bút làm vũ khí đánh giặc.

5. Người bị giặc bắt đi hành hình vẫn ung dung làm thơ.

 2 Trương Định

 1, 3 Nguyễn Trung Trực

 Phan Liêm

 Trương Quyền

 Phan Văn Trị

4 Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Hữu Huân

 Phan Tôn

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close