Bài tập 1 trang 73 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 73 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng về nguyên nhân sâu xa dấn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam:

☐ Nhu cầu tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu, hương liệu mới.

☐ Sự suy yếu của chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

☐ Bảo vệ đạo Gia-tô.

☐ Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859.

Lời giải chi tiết

☒ Nhu cầu tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu, hương liệu mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close