Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam Á thời phong kiến

Đề bài

Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam Á thời phong kiến:

Quốc gia (hay Vương triều)

Hiện nay thuộc nước

Thời gian tồn tại

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Quốc gia (hay Vương triều)

Hiện nay thuộc nước

Thời gian tồn tại

Vương triều Mô-giô-pa-hít

In-đô-nê-xi-a

1213 - 1527

Đại Việt

Việt Nam

từ thế kỉ X - XIX

Cham-pa

Việt Nam

192 - 1832

Cam-pu-chia

Cam-pu-chia

thế kỉ VI - XIX

Pa-gan

Mi-an-ma

249 - 1287

Su-khô-thay

Thái Lan

thế kỉ XI - XIX

Lan Xang

Lào

Thế kỉ XIII - XVIII

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 30: Tổng kết
Gửi bài