Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ thời gian thống trị?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học bài 4: Trung Quốc thời phong kiến, trang 11, Lịch sử 7 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Nhà Tần: 221 - 206 TCN

- Nhà Hán: 206 TCN - 220

- Nhà Tùy: 589 - 618

- Nhà Đường: 618 - 907

- Nhà Tống: 960 - 1279

- Nhà Nguyên: 1271 - 1368

- Nhà Minh: 1368 - 1644

- Nhà Thanh: 1644 – 1911

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30: Tổng kết
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài