Bài tập 3 trang 72 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 72 VBT lịch sử 8: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có tác dụng gì đối với phong trào giải phóng dân tộc

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có tác dụng gì đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á? Hãy kể tên các nước ở Đông Nam Á giành được độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức lịch sử thế giới hiện đại đã học từ năm 1917 đến năm 1945, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

* Tác dụng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Phát xít Nhật bị tiêu diệt, các nước đồng minh Anh, Pháp bị suy yếu. => Tạo điều kiện thuận lợi cho các nước nổi dậy đấu tranh giành độc lập.

* Các nước Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai:

- In-đô-nê-xia (tháng 8 - 1945).

- Việt Nam (2 - 9 - 1945).

- Lào (12- 10 - 1945)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close