Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 8: Các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945

Quảng cáo

Đề bài

Dưới đây là các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Hãy khoanh tròn năm sự kiện em cho là cơ bản nhất.

1. Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Nước Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á.

4. Cách mạng tháng Mười Nga.

5. Nước Nhật xâm lược Trung Quốc.

6. Cao trào cách mạng ở châu Âu.

7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

8. Liên Xô tiến hành các kế hoạch 5 năm.

9. Chủ nghĩa phát xít hình thành ở Đức, Italia và Nhật Bản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức lịch sử thế giới hiện đại đã học từ năm 1917 đến năm 1945, chọn lọc đánh giá.

Lời giải chi tiết

Những sự kiện cơ bản nhất:

1. Chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á.

4. Cách mạng tháng Mười Nga.

6. Cao trào cách mạng ở châu Âu.

7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close