Bài tập 3 trang 68 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 68 VBT lịch sử 7: Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII theo các nội dung sau:

- Thời gian, số lượng:

- Phạm vi hoạt động:

- Lực lượng tham gia:

- Quan hệ giữa các cuộc khởi nghĩa:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Những cuộc khởi nghĩa lớn

Lời giải chi tiết

- Thời gian, số lượng: diễn ra trong thời gian dài (khởi nghĩa của Lê Duy Mật, Hoàng Công Chất diễn ra hơn 30 năm). Số lượng đông đảo.

- Phạm vi hoạt động: rộng lớn, từ miền Trung, đồng bằng Bắc Bộ cho đến vùng miền núi Tây Bắc.

- Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân.

- Quan hệ giữa các cuộc khởi nghĩa: các cuộc khởi nghĩa nổ ra đồng thời và liên tiếp. Nhưng chưa có sự liên kết với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close