Bài tập 2 trang 67 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 67 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân chính của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên nhân chính của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là không đúng:

☐ Kinh tế suy thoái về mọi mặt, ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại lấn chiếm.

☐ Chúa Trịnh phung phí tiền của, quanh năm hội hè, yến tiệc.

☐ Quan lại tham nhũng, chỉ lo bóc lột lúc nông dân sống khổ cực, bần cùng, phiêu tán khắp nơi.

☐ Quan lại tranh quyền, chém giết lẫn nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình chính trị

Lời giải chi tiết

☒ Quan lại tranh quyền, chém giết lẫn nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close