Bài tập 3 trang 27 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 27 VBT lịch sử 8: Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Anh trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Quảng cáo

Đề bài

Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Anh giai đoạn đế quốc chủ nghĩa được biểu hiện như thế nào?

- Về đối nội:

- Về đối ngoại:

- Như vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Anh.

Lời giải chi tiết

- Về đối nội:

+ Duy trì chế độ Quân chủ lập hiến do hai đảng: Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền.

+ Thi hành các chính sách bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

- Về đối ngoại: Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu.

=> Như vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là: “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close