Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 8: Các Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) có nội dung như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Các Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) có nội dung như thế nào? Hãy điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng:

☐ Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì;

☐ Cắt Bình Thuận khỏi Trung Kì nhập vào Nam Kì thuộc Pháp;

☐ Nhập Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào Bắc Kì;

☐ Triều đình chỉ được cai quản Trung Kì, nhưng mọi việc phải thông qua viên Khâm sứ Pháp;

☐ Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ;

☐ Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm giữ;

☐ Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì;

☐ Tất cả các ý trên.

Em có suy nghĩ gì về nội dung hai hiệp ước trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời giải chi tiết

☒ Tất cả các ý trên.

- Nhận xét:

+ Nội dung hai bản hiệp ước thể hiện thái độ đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế.

+ Chấm dứt sự tồn tại của trình đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập.

+ Tạo nên làn sóng căm phẫn trong lòng quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân phát triển mạnh mẽ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close