Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 75 VBT lịch sử 8: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

a) Sau khi đánh chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp đã:

A. Thiết lập bộ máy cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

B. Bóc lột nhân dân ta về kinh tế và tham vọng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây.

C. Chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

b) Khi thực dân Pháp chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì, triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành các chính sách:

A. Ra sức vơ vét tiền của trong nhân dân, đàn áp khởi nghĩa nông dân.

B. Tiếp tục thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

C. Bồi dưỡng sức dân để chuẩn bị đánh Pháp.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

c) Em có suy nghĩ gì về các chính sách của thực dân Pháp và triều đình Huế?

- Về chính sách của thực dân Pháp:

- Về chính sách của triều đình Huế:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

Lời giải chi tiết

a) Chọn B. Bóc lột nhân dân ta về kinh tế và tham vọng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây.

b) Chọn B. Tiếp tục thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

c)

- Về chính sách của thực dân Pháp: sử dụng nhiều thủ đoạn chính trị thâm độc kết hợp với sức mạnh quân sự để từng bước xâm lược, biến Việt Nam thành thuộc địa.

- Về chính sách của triều đình Huế:

+ Thi hành các chính sách lỗi thời, phản động. Ảo tưởng vào kẻ thù, hy vọng có thể lấy lại những vùng đất đã mất thông qua con đường “thương thuyết, hòa bình”.

+ Những chính sách của triều đình Huế đã tạo điều kiện thuận lợi để Pháp thực hiện các bước xâm lược tiếp theo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close