Bài tập 2 trang 49 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 49 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý - Trần là

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý - Trần là:

☐ A. Vũ khí của ta hiện đại hơn địch

☐ B. Quân lính của ta đông hơn địch

☐ C. Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

☐ D. Nhân dân ta quen với địa hình và khí hậu của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc kháng chiến, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ C. Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close