Bài tập 1 trang 49 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 49 VBT lịch sử 7: Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần:

Tên cuộc

kháng chiến

Thời gian

Đường lối

kháng chiến

Những gương

tiêu biểu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc kháng chiến, tóm tắt trả lời

Lời giải chi tiết

Tên cuộc kháng chiến

Thời gian

Đường lối kháng chiến

Những gương tiêu biểu

Kháng chiến chống Tống thời Lý

1075 - 1077

- Thực hiện kế sách "tiên phát chế nhân".

- Xây dựng phòng tuyến vững chắc.

- Chớp thời cơ thích hợp phản công giặc.

- Kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hòa bình.

Lý Thường Kiệt, Thân Cảnh Phúc, Lý Kế Nguyên,…

Kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần

1258; 1285; 1287 - 1288

- Khi giặc mạnh rút lui để bảo toàn lực lượng.

- Thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

- Khiến giặc rơi vào tình thế khó khăn rồi phản công.

- Trong lần 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc. Lập trận địa trên sông Bạch Đằng.

Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, các vị vua nhà Trần,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close