Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 45 VBT lịch sử 7: Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng:

Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì:

☐ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông dân bị bóc lột nặng nề, ruộng đất bị bỏ hoang ngày càng nhiều.

☐ Người nông dân không chịu chăm lo sản xuất nông nghiệp.

☐ Giặc ngoại xâm thống trị nước ta.

☐ Nhà nước kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế

Lời giải chi tiết

☒ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông dân bị bóc lột nặng nề, ruộng đất bị bỏ hoang ngày càng nhiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài