Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 45 VBT lịch sử 7: Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng:

Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì:

☐ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông dân bị bóc lột nặng nề, ruộng đất bị bỏ hoang ngày càng nhiều.

☐ Người nông dân không chịu chăm lo sản xuất nông nghiệp.

☐ Giặc ngoại xâm thống trị nước ta.

☐ Nhà nước kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế

Lời giải chi tiết

☒ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông dân bị bóc lột nặng nề, ruộng đất bị bỏ hoang ngày càng nhiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài